3D- Hallkonfigurator

Använd din GRATIS, lättanvända Bella Panel 3D-hallkonfigurator för den första designen av ditt projekt. Välj typ av hall, dimension, färgdesign, typ av vägg- och takbeklädnad, typ och antal fönster, portar, dörrar och många andra element.Hallar

Projektering

- Bygglovsritningar

- Konstruktionsritningar

- Konstruktionsberäkningar

- (DWG (Autocad, Draftsight mfl, PDF (Adobe)

- 3D-visualisering av stålstomme

- Konstruktionsberäkning, grundplatta


 Ingjutningsgods -  bultgrupper  

- Vi levererar kompletta bultgrupper med färdiga mätpunkter för enkel utsättning.

Dessa gjuts in av er betongentreprenör och levereras tillsammans med K-ritning och montageanvisningar.


Stålstommar

- Vi jobbar endast med traditionella stålstommar av Varmförzinkad Stålbalkar EN 10025 S235/S355. Varmförzinkad enligt EN1461 ,handelsstål som HEA,IPE ( S235 EN1993-1-1), balkar och " Z " Profiler

-Vi tror på att stålstommen ska vara robust och stabil eftersom den utgör skelettet i din hall.

-Certifierad enligt EN1090, Beräknad enl. Eurocode.

Takpanel

- Sandwichpaneler PIR eller mineralull som isolering från 80mm till 200mm .Vi använder självbärande sandwichpaneler (högprofilerad).- Fördelar, Låg vikt ,Snabb installation, Hårt och fast tak, Bra energivärden ---Bra brandklassat - mineralull brandklass (EI30-EI180 beroende på tjocklek)

- PIR brandklass (EI30-EI60 beroende på tjocklek)


Väggpanel

- Alternativ 1,

PIR (polyisocyanurateskumm),  Tjocklek: 40 - 200 mm, Energivärden: 0,55 - 0,10 Panelhöjd: 1000 mm                                                                                                                         - Fördelar : Lätta element, Bra energivärden, Vattenresistenta, Kostnadseffektiva Dokumentrad brandklass (EI30-EI60 beroende på tjocklek)

- Alternativ 2, WOOL (mineralull), WOOL (mineralull) är en klassisk panel med en mineralullskärna. Det bästa alternativet om det finns extremt höga krav på brand och ljud men på bekostnad av pris och energivärden. Tjocklek: 80 - 240 mm,                Energivärden: 0,50 - 0,21, Panelhöjd: 1000 mm Bra ljudklass (passar bra som avdelande innerväggar), Dokumentrad hög brandklass (EI30-EI180 beroende på tjocklek)

Fönster

- Aluminiumfönster

Våra fönster är av aluminium och är speciellt anpassade för sandwichpaneler. Detta ger oss ett snabbt montage med hög tillförlitlighet vad gäller passform, utseende och täthet. Fönsterna kan levereras i valfri storlek och utförande men våra standardstorlekar är;      800 x 1000 (utan spröjs)                                                                                    1000 x 1000 (utan spröjs)                                                                                2000 x 1000 (med ett spröjs)                                                                        3000 x 1000 (med två spröjs)                                                                          Kulörer: Naturanodiserat aluminium på in och utsidan är standard men kan levereras lackerade i valfri RAL kulör.                                                    Tillbehör: Öppningsbara, lamellglas, brandklass, skyddsklass m.m.


 Dörrar

- Ståldörrar

Om ni har höga krav på brand eller säkerhet så kan vi leverera dörrar i rena stålkonstruktioner.

Kulörer: Lackerade i valfri RAL kulör

Tillbehör: Glasruta, handtag, trycken, karmöverföring, dörrstängare, skyddsklass, microbrytare, brandklass m.m

Portar 

- Vikportar:  Manuell vikport med en glasrad eller utan !!!                  Flerdelad port med stående blad som vid öppning viks ihop är den enklaste och billigaste modellen av portar och vanligt förekommande i svenska industrihallar.                                                                                            - Fördelar :  Billiga vid inköp och installation , Kan monteras vid låg överhöjd/takhöjd (kräver litet installationsutrymme) Kräver lite service och underhåll                                                                                                                   - Tillbehör: Elektrisk styrning, fjärrkontroller, glasrutor, dörr i dörr, lyftande gångjärn, mm , Kulörer: Välj bland 12 olika standardkulörer

- Takskjutportar                                                                                            Flerdelad port med liggande blad som åker upp mot taket. Denna typ av port är näst den vanligaste i svenska industrihallar. I regel, utrustad med eldrift, för smidig öppning och stängning.                                                          - Fördelar :Tar ingen plats i öppet läge (åker upp mot taket),                      Bra energivärden                                                                                                    - Tillbehör: Elektrisk styrning, fjärrkontroller, glasrutor, dörr i dörr, mm          - Kulörer: Välj bland 12 olika standardkulörer.Tillbehör

Takutsprång, skruvar, beslag och monteringstillbehör !!!!!!

Takutsprång ger ett attraktivare utseende och tar bort lite av industrihallskänslan.                                                                                            Det minskar dessutom vattenrinningar på fasad och fönster.                           

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.

Fotogalleri